Liquid Wind, ett svenskt alternativt bränsleföretag har samlat in över 2 MSEK via crowdfunding