Liquid Wind, ett svenskt alternativt bränsleföretag har samlat in över 2 MSEK via crowdfunding

Liquid Wind och deras expertkonsortium kommer att producera ett klimatneutralt alternativ till fossila bränslen. Under fem veckor har 150 personer investerat 2,4 MSEK, genom crowdfunding plattformen FundedByMe, för att supportera planeringen och utvecklingen av Sveriges första produktionsanläggning för elektrobränsle, vilket även kommer att bidra till att mildra klimatförändringarna.

Sverige har  beslutat att reducera CO2-utsläppen med 70% till 2030 i transportsektorn. Genom att kombinera förnybar vindenergi med återanvänd koldioxid (CO2), skapar Liquid Wind ett klimatneutralt flytande bränsle. Detta kan användas som alternativ till fossilt bränsle och kommer att spela en betydande roll i reduktionen av koldioxidutsläpp. 

”Den support vi har fått från våra 150 crowdfunders är ovärderlig. Det är verkligen spännande att se vilken kraft crowdfunding har, att privatpersoner från hela världen är intresserade av alternativa bränslen och att investera i allas vår framtid och planet”, säger Claes Fredriksson, VD och grundare till Liquid Wind.

Liquid Wind kommer att bygga sex anläggningar för förnybart bränsle i Sverige, innan de expanderar internationellt. Varje anläggning kommer att minska koldioxidutsläppen med drygt 2 miljoner ton och ambitionen är att minska koldioxidutsläppen med totalt 50 miljoner ton årligen, vilket är i paritet med Sveriges totala utsläpp. 

”Välskötta och välrepresenterade bolag som Liquid Wind som tar tydlig hänsyn till investerarnas villkor med bra värdering, bra tillväxtmöjlighet och ett drivet team tenderar att lyckas bra på FundedByMe. Denna kampanj har varit mycket spännande att följa då de följt våra råd och förslag, varit mycket målmedvetna och dedikerade samt haft rätt erbjudande. Vi ser fram emot att se bolagets tillväxtresa och tackar för förtroendet att de valde vår plattform”, säger Daniel Daboczy, VD på FundedByMe.

Under två års tid har förstudier och förberedelser för finansiering genomförts samt val av ett starkt konsortium, bestående av fem välrenommerade företag med stor erfarenhet av att bygga kemi- och energianläggningar, som nu är redo att rulla ut sin första gemensamma anläggning och leverera sitt klimatneutrala bränsle till marknaden.

”Nu ser vi verkligen fram emot att arbeta vidare med vår första anläggning, och leverera detta kritiska alternativa bränsle till marknaden så fort som möjligt för att minska utsläppen och skapa en bättre framtid”,  fortsätter Claes.

 

Om du är intresserad av att veta mer om eller investera i Liquid Wind, v.v. kontakta:

Claes Fredriksson
VD & Grundare
Liquid Wind
Mobil: +46 768 61 61 61
Mail: claes@liquidwind.se
www.liquidwind.se

 

Liquid Wind omvandlar koldioxid (CO2) och vindkraft till flytande bränsle – elektrobränsle och har som vision att minska koldioxidutsläpp med totalt 50 miljoner ton årligen, vilket motsvarar hela Sveriges utsläpp. Liquid Winds konsortium inkluderar bolag i världsklass som tillsammans har över 300 års erfarenhet av att lösa komplexa energiproblem. Vill du följa bolaget mot en något coolare planet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på www.liquidwind.se