Liquid Wind, ett svenskt alternativt bränsleföretag har samlat in över 2 MSEK via crowdfunding

Liquid Wind och deras expertkonsortium kommer att producera ett klimatneutralt alternativ till fossila bränslen....