Livsdal får order från Spotlight Group

Livsdal Sverige AB (publ) har tecknat avtal med Spotlight Group (publ) avseende tjänsten ”Ren luft”. Avtalet omfattar Spotlight-koncernens samtliga underliggande verksamheter Spotlight Stock Market, MCL (Market Corporate Law), Sedermera Fondkommission, Nordic Issuing och Shark Communication.

Livsdal och Spotlight Group har ingått avtal där Livsdal genom tjänsten ”Ren Luft” ska leverera luftrenare till samtliga kontor inom Spotlight-koncernen. 

Spotlight Group är en koncern vars verksamhet består av en öppen plattform av börsnära verksamheter och tjänster inom ett antal kompletterande affärsgrenar.
Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att ca 14,1 miljarder SEK har tillförts i tillväxtkapital till noterade bolag. Koncernen har kontor i Stockholm, Malmö och Köpenhamn.

”Personalen i vår koncern är det viktigaste vi har, och deras hälsa och välbefinnande är naturligtvis en stor prioritet för oss. Under den här pandemin har vi, precis som alla andra företag, varit tvungna att ställa om verksamheten till att huvudsakligen sköta arbetsuppgifter från hemmet. Tack och lov ser vi nu möjlighet att efter sommaren erbjuda en del av vår personal att utföra arbetsuppgifter på kontoret igen. Vi tror dock att vi fortsatt måste ta ansvar, både som individer och arbetsgivare, för att i bästa möjliga mån bibehålla en frisk och säker arbetsplats. Här ser vi Livsdal och deras luftrenare som ett viktigt verktyg att dels minimera smittspridning, och dels att öka kvalitéten på inomhusluften på våra kontor.” säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

”Livsdal märker tydligt av trenden att fler och fler företag konkret börjar planera för en återkomst till kontoren efter sommaren, detta parallellt med pågående vaccinering och minskad smittspridning. I takt med detta ökar givetvis förfrågningar kring Livsdals tjänst ”Ren Luft” och våra branschledande luftrenare. Det känns enormt kul att Spotlight Group investerar i ren och säker luft till hela sin koncern.” säger David Uhrner, partner och försäljningschef på Livsdal.

Livsdal levererar luftrenare till samtliga kontor inom Spotlight Group under augusti månad. 
För ytterligare information, vänliga kontakta:

David Uhrner, försäljningschef Livsdal Sverige AB
Tel: +46 729 69 66 66
Email: david.uhrner@livsdal.com