Livsdal får order från Spotlight Group

Livsdal Sverige AB (publ) har tecknat avtal med Spotlight Group (publ) avseende tjänsten ”Ren...