Lohilo Foods AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission, tecknad till 100%

Lohilo Foods AB (”Lohilo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 6 september 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att 5 582 474 aktier, motsvarande cirka 100 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Huvudägarna har tecknat för cirka 43,5 procent av Företrädesemissionen, och Lohilo Foods tillförs därmed 6,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 2 oktober 2023 och sammanställningen visar att 2 969 454 aktier, motsvarande 53,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 2 613 020 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 46,8 procent av erbjudna aktier, vilket resulterade i en total teckningsgrad om 100 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Bolagets huvudägare Richard Hertvig och Santhe Dahl Invest, tecknade sig för totalt 2 430 511 aktier.  Företrädesemissionen är sammanlagt tecknad till 100 procent och Lohilo Foods AB tillförs därmed ca 6,9 MSEK.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i pressmeddelandet som offentliggjordes den 6 september 2023.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 234 463,91 SEK, från 1 347 611,83 SEK till sammanlagt cirka 1 582 075,74 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 582 474 aktier till totalt 37 668 470 aktier.

Handel med BTA

Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 42, 2023.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Lohilo Foods i samband med Emissionerna. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Emissionerna.

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB innehar FNCA Sweden AB uppdraget som Certified Adviser.”

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70886 94 44

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass och Bubbies.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com |

Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44