Lumito handlas den 16 oktober exklusive vederlagsfria teckningsoptioner

Medicinteknikbolaget Lumito, som är verksamt inom digital patologi, handlas den 16 oktober exklusive rätt till teckningsoptioner TO 3. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsoption TO 3 är därmed den 15 oktober. Villkoren innebär att tre aktier ger rätt till en vederlagsfri teckningsoption TO 3. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med de vederlagsfria teckningsoptionerna är att kompensera aktierägarna för den nyligen genomförda riktade nyemissionen. Teckningsoptionerna kommer att börja handlas på NGM Nordic SME den 21 oktober och har en löptid till utgången av november 2021. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras högst 72,4 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire