LUXBRIGHT OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION

Göteborg den 22 april 2022 – Styrelsen i LUXBRIGHT AB (publ) ("Luxbright" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 21 februari 2022 ("Företrädesemissionen"). Teckningssammanställningen visar att 5 286 528 aktier, motsvarande cirka 46 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 54 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 100 procent och Luxbright därmed tillförs cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 19 april 2022 och sammanställningen visar att 4 850 319 aktier, motsvarande cirka 42,2 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget anmälningar om teckning av ytterligare 436 209 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 3,8 procent för en total teckning om cirka 46 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 54 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således sammanlagt tecknad till 100 procent och Luxbright tillförs därmed cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader.

“Med emissionslikviden fortsätter vi arbetet med ”Made in Sweden” för att samla utveckling, produktion och testning i Sverige i nya lokaler. Bolaget är nu på god väg att möta ambitionen för produktion- och leveransförmåga.” Mats Alm, VD

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 1 april 2022 med anledning av Företrädesemissionen.

Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 1 435 325,27 SEK, från cirka 4 100 929,67 SEK till sammanlagt cirka 5 536 254,94 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 11 482 602 aktier till totalt 44 290 039 aktier. 

Handel med BTA 
Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 18, 2022. 

Rådgivare
North Point Securities och MAQS Advokatbyrå är finansiell respektive legal rådgivare till Luxbright i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Telefon: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: mats.alm@luxbright.com

OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell oförstörande provning (OFP), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell OFP, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser
Tel: 0-8528 00 399
Email: info@fnca.se