Luxbright får order på 300 000 kr från VJ X-ray

Efterfrågan på Luxbrights produkter fortsätter och bolaget har erhållit en order från VJ X-ray på mikrofokusrör värd ca 300 000 kr. Ordern planeras att levereras i maj 2024.

”Det är så klart tillfredsställande att se hur vårt samarbetsavtal med VJ X-Ray, som vi tecknade tidigare i år, leder till försäljning” säger Mats Alm, VD på Luxbright.

Ordern förstärker ytterligare den pågående kommersialiseringen bolaget genomgår.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Telefon: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: mats.alm@luxbright.com

OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell oförstörande provning (OFP), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell OFP, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser