Luxbright stärker patentportföljen med patent i Japan för hybridlösning av elektronemission

GÖTEBORG 04 nov 2021 – Luxbright AB (publ) (NASDAQ: LXB), en ledande utvecklare av banbrytande lösningar för röntgenemission, har beviljats patent i Japan för ett röntgenrör som har en hybridlösning för elektronemission. Detta patent skyddar en av innovationerna bakom Luxbrights kall katod produkter.

Den patenterade lösningen kan använda både en kall katod (fältemission) och Schottky-baserad emission. Hybridlösningen minskar behovet av ett stort kylsystem och tidskrävande uppvärmning som annars krävs vid standardlösningen med termionisk emission. Den lägre strömförbrukningen som det medför gör att en mer kompakt strömkälla kan användas, vilket innebär att enheten kan göras mindre och mer portabel samtidigt som den är kraftfull nog för bildbehandling.

Luxbright är ett produktutvecklingsföretag med målet att revolutionera röntgenindustrin och att erbjuda de mest eftertraktade lösningarna för röntgenstrålning. I arbetet för att nå det målet är vår patentportfölj av strategisk vikt. Luxbrights innovationer är banbrytande med fördelar som kommer att hjälpa till att driva framstegen mot säkrare, mer bärbara och mer kostnadseffektiva röntgensystem, säger VD Mats Alm.

Den globala röntgenrörsindustrin på 2,7 miljarder USD står för närvarande inför ett paradigmskifte och Luxbright är i centrum för utvecklingen. Med Luxbrights teknologi kan framtida röntgensystem göras portabla och billigare, vilket öppnar upp för en mängd nya användningsområden och göra röntgenbilder mer tillgängliga.

Den japanska patentet innebär att Luxbright nu har nära 40 patent vilket hjälper att stärka breda immateriella rättigheter för de kärnprodukter Luxbright utvecklar.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, CEO
Telephone: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: mats.alm@luxbright.com

OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell non-destructive testing (”NDT”), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell NDT, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.