Luxbright tidigarelägger publicering av bokslutskommuniké

LUXBRIGHT AB (publ) (“Luxbright” eller “Bolaget”) tidigarelägger publiceringen av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2022.

Luxbright meddelar att Bolaget tidigarelägger publiceringen av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2022 till fredagen den 27 januari 2023. Tidigare rapporterat datum var den 24 februari 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Telefon: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: mats.alm@luxbright.com