Luxbright VD, Mats Alm, Intervju med Direkt Studios

GÖTEBORG, SVERIGE – 11 juni 2021. Luxbright AB (publ) (NASDAQ: LXB), en ledande tillverkare av banbrytande röntgenemissionslösningar, genomförde en videointervju idag med Direkt Studios. Mats Alm, VD, fick frågor om beslut från årsstämman och gav en uppdatering till aktieägarna om nyckelaktiviteter. Du kan titta på intervjun genom att följa länken eller läsa frågorna och svaren nedan.

Ni hade årsstämma igår. Vilka beslut tycker du aktieägarna ska notera lite extra?

Det blir självklart nyvalet av styrelseledamöter. Vi tackar Jesper Dahlberg och Carljohan Lagervall för deras arbete under många år. Samtidigt välkomnar vi Erik Lindeblad och Linda Persson som kommer att hjälpa oss att flytta fram positionerna. Erik har en gedigen erfarenhet av att investera i och utveckla unga teknikbolag. Hans erfarenhet kommer att vara viktig för vår fortsatta resa. Linda Persson tillför mycket kompetens inom produktutveckling och att bygga team.  Dessutom kommer hennes erfarenhet av produktion, från tidigare arbete på plats i Kina med leverantörer från hela världen, att vara mycket värdefullt. Mer om Eriks och Lindas bakgrunder går att läsa på vår hemsida.

Vad menar du med att “flytta fram positionerna”?

Vi är i grund och botten ett produktutvecklingsbolag. Vi utvecklar produkter som självklart är baserade på bolagets patent men det är kundens behov som styr hur vi utvecklar och tillverkar våra produkter. En tydlig förflyttning är ett ökat fokus inom bolaget på våra lösningar för kall katod. Vi har nyligen utsett en ny utvecklingschef, Karin Dankis, som har en utmärkt erfarenhet från att ta nya innovationer till marknaden. Vi kommer dessutom att utöka teamet med mer resurser i form av tekniska experter och utöka vår labbkapacitet samtidigt som vi identifierar strategiska partners att samarbeta med. Vi vet att det finns ett stort intresse bland våra ägare kring att ta vår “LED-lösning”till marknaden så fort som möjligt. Så vi fortsätter vår plan med att utveckla bolaget och flytta fram våra positioner och vara mer aktiva och synliga på denna spännande nya marknadspotential.

Hur går det med microfocusprodukterna? Vi har inte hört så mycket sedan början av året då leveranser till en kund i USA gjordes. Hur ser det ut för dessa produkter?

Det går bra! Vi har identifierat ett mycket intressant marknadssegment för våra microfocusrör. Denna möjlighet kräver rätt produkt med rätt prestanda till rätt pris.  De enda konkurrerande lösningarna är alltför dyra för den massmarknad vi identifierat. Det är lättare att göra en dyr produkt än en kostnadseffektiv lösning för en volymmarknad. Vårt fokus är att producera lösningar som möter dessa behov och detta är en utveckling som kräver tid och tålamod. Vi kommer att hålla marknaden uppdaterad med våra framsteg.

Hur kommer detta att påverka er finansiella ställning?

Hela marknaden har varit och är fortfarande lite turbulent, och vi ser förseningar av projekt. Det påverkar våra planer, men vi känner tillförsikt att vi kan komma igång igen i takt med att världen öppnar upp sakta men säkert.

Även om våra planer har påverkats, är det positivt att våra kostnader samtidigt har varit något lägre än förväntat. Vi lämnar inte officiella prognoser men vi är trygga med vår strategi och vår dialog med våra kunder och fortsätter att arbeta som planerat med att nå positivt kassaflöde inom två år.

Vad tänker den nya styrelsen om detta?

Styrelsen står givetvis bakom och ger sitt fulla stöd till vår strategi. Styrelsens kompetens är mycket viktig för vår utveckling. I tillägg till nya styrelseledamöter så har vi utökat våra resurser för produktion i Kina. Nyligen slutförde vi två nyanställningar i vårt kinesiska bolag av lokal personal där vi då får både produktutvecklingskompetens och en ökad kvalitetskontroll. Detta kommer att vara positivt för både leveranser av microfokusrör och prototyper av kallkatodrör.

Som avslutning, är det något ytterligare du vill informera aktieägarna om?

Ja, jag tror det är intressant att veta att vi har kontakt med andra organisationer som utvecklar kallkatodlösningar. Det finns ett ökande intresse både från marknaden men också från fler aktörer som jobbar på lösningar med kallkatod. Vi är fast beslutade att vara en aktiv part i denna utveckling och vår vision att erbjuda den mest eftersökta lösningen för fältemission, LED-versionen av röntgenrör, står fast.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Telefon: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: mats.alm@luxbright.com

OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell non-destructive testing (”NDT”), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell NDT, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser
Tel: 08-528 00 399
Email: info@fnca.se