Luxbrights företrädesemission är delregistrerad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Luxbright AB (publ) (“Luxbright” eller “Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 3 mars 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har delregistrerats vid Bolagsverket. Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) pågår fram tills att Företrädesemissionen är slutregistrerad.

Företrädesemissionen har nu delregistrerats hos Bolagsverket varigenom 44 234 839 aktier av 44 290 039 tecknade aktier har registrerats hos Bolagsverket, vilka kommer distribueras till respektive tecknares VP-konto eller depå.

Genom delregistreringen av Företrädesemissionen ökar Luxbrights aktiekapital med cirka 5 529 354,94 SEK till cirka 11 065 609,88 SEK och antalet aktier ökar med 44 234 839 aktier till 88 524 878 aktier.

Slutregistrering av Företrädesemissionen kan ske först när likvid för resterande tecknade aktier har kommit Luxbright tillhanda. Slutregistreringen kommer medföra att aktiekapitalet ökar med ytterligare cirka 6 900 SEK till cirka 11 072 509,88 SEK och antalet aktier ökar med ytterligare 55 200 aktier till 88 580 078 aktier.

Handeln med BTA pågår fram tills att Företrädesemissionen är slutregistrerad hos Bolagsverket.

Rådgivare
North Point Securities och MAQS Advokatbyrå var finansiell respektive legal rådgivare till Luxbright i samband med Emissionen. Nordic Issuing AB agerade emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Tel: +46 (0)70 261 2011
E-post: 
mats.alm@luxbright.com

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Om Luxbright
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell oförstörande provning (OFP), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell OFP, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.