Maltas regering väljer Pagero för tillhandahållande av Peppol-tjänster

Detta tillkännagivande och dess information bedöms inte ha betydande inverkan på Pagero Groups resultat

Den 27 december 2021, efter en offentlig upphandlingsprocess, undertecknade Maltas regering ett kontrakt med Pagero för tillhandahållande av nätverks- och e-faktureringstjänster via Peppol för alla dess avdelningar, enheter, regionala myndigheter och lokala råd.

Detta avtal kommer att göra det möjligt för Maltas regering att uppfylla sina skyldigheter gentemot det europeiska direktivet om e-fakturering vid offentlig upphandling (direktiv 2014/55/EU), och även att upprätta konsekventa och standardiserade kanaler för den maltesiska offentliga förvaltningen att kunna ta emot e-fakturor från sina leverantörer.

Som ett resultat av detta avtal, kommer Malta likt andra EU-medlemsstater, implementera Peppols standarder och infrastruktur för att följa EU:s e-faktureringsdirektiv. Detta direktiv kräver att centrala så väl som underställda myndigheter accepterar alla elektroniska fakturor som följer den europeiska normen (EN16931) från alla leverantörer.

"Vi välkomnar Maltas regering som ny kund till Pagero och är glada att de tar dessa steg mot underlättande av digital handel i landet. Jag tror att deras val av Pagero bekräftar vår position som en ledande spelare inom compliance gällande e-dokument, säger Bengt Nilsson, VD för Pagero.
 
Efter genomförandet av detta initiativ, som kommer att ledas av både Pagero och Finans- och sysselsättningsmyndigheten, kommer maltesiska och internationella företag att kunna skicka e-fakturor till alla statliga bolag i Malta via Peppols infrastruktur.