MAQS biträdde Minesto vid företrädesemission om ca 100,2 MSEK

Minesto AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units som kommer att tillföra bolaget en likvid om cirka 100,2 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen. 

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner förväntas Minesto att tillföras ytterligare upp till cirka 50,1 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

MAQS Advokatbyrå var legal rådgivare och Pareto Securities AB agerade Sole Manager och Bookrunner till Minesto i samband med företrädesemissionen. MAQS team bestod i huvudsak av Eric Ehrencrona och Fredrik Brusberg.

Kontaktpersoner
Eric Ehrencrona, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå, 076-866 15 35, eric.ehrencrona@maqs.com

 

Om MAQS Advokatbyrå
MAQS Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med närmare 180 medarbetare på kontoren i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Genom vårt bransch- och specialistfokus, vår lokala förankring och globala nätverk, hjälper vi dig att hitta affärsmässiga lösningar som ligger i framkant och skapar hållbart långsiktigt värde. På MAQS drivs vi av att skapa nytta, och vi växer av att hjälpa och lyfta såväl varandra som våra kunder. Det är där det professionella möter det omtänksamma som vi finner vår MAQS-anda. MAQS är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. www.maqs.com