MAQS biträdde Minesto vid företrädesemission om ca 120 MSEK

Minesto AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 120 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Likviden från företrädesemissionen avses användas till bland annat fortsatt kommersialiseringen och expansion av bolagets projektportfölj i tidiga målmarknader, finansiering av slutförandet av kraftverket Dragon 12 samt investeringar i infrastruktur och förstärkning av balansräkningen.

Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners och MAQS Advokatbyrå var legala rådgivare till Minesto i samband med företrädesemissionen.

MAQS team bestod i huvudsak av Eric Ehrencrona, Fredrik Brusberg, Johan Kristoffersson och Sophie Nordmark White.

Kontaktpersoner
Eric Ehrencrona, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå, 0
76-866 15 35, eric.ehrencrona@maqs.com

Om MAQS Advokatbyrå
MAQS Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med närmare 180 medarbetare på kontoren i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Genom vårt bransch- och specialistfokus, vår lokala förankring och globala nätverk, hjälper vi dig att hitta affärsmässiga lösningar som ligger i framkant och skapar hållbart långsiktigt värde. På MAQS drivs vi av att skapa nytta, och vi växer av att hjälpa och lyfta såväl varandra som våra kunder. Det är där det professionella möter det omtänksamma som vi finner vår MAQS-anda.

MAQS är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. www.maqs.com