Marginalen Bank emitterar icke-säkerställda TIER 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) har emitterat icke-säkerställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor. Emissionen möttes av ett mycket stort intresse från investerare. Obligationerna har en löptid om 10 år med möjlighet till förtida inlösen efter 5 år och en rörlig ränta om 3m STIBOR + 5,90 %. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm. Emissionsdatum blir 28 augusti 2019 och förfallodag 28 augusti 2029. I transaktionen har SEB agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge juridisk rådgivare.

Informationen lämnas för offentliggörande den 22 augusti kl.15.15.
 
 
 För ytterligare information kontakta:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se 

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank, som är certifierade enligt ISO 9001:2015, erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Ägare är moderbolaget Marginalen AB.