Marginalen Bank ger ut obligationslån

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) har emitterat en efterställd Tier 2 obligation om 300 miljoner kronor. Emissionen möttes av ett stort intresse från både institutionella och privata investerare. Löptiden är 10 år med möjlighet till förtida inlösen efter 5 år och en rörlig ränta om 3m STIBOR + 6,00%.

Marginalen Bank avser att notera obligationen på NASDAQ Stockholm innan årsskiftet. I transaktionen har SEB agerat finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling juridisk rådgivare.

Information om transaktionen:

Utställare: Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ)

Instrument: Tier 2 obligation

Ranking: Efterställt

Löptid: 10 år, möjlighet till förtida inlösen efter 5 år

Ränta: 3m STIBOR + 6,00%

Arrangör: SEB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 oktober klockan 9:30.

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalen konsoliderad situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort, och försäkring. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i en koncern som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och är certifierat enligt ISO 9001:2015. Marginalen Banks konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

För ytterligare information kontakta: Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46702563200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se