Marknadsmeddelande 147/18 – Freetrailer Group A/S noteras på Spotlight Stock Market den 14 juni 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Freetrailer Group A/S:s aktie är den 14 juni 2018. Kortnamnet för aktien är FREETR.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 6 899 378 DKK fördelade på 9 199 171 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: FREETR
Aktienamn: Freetrailer  
ISIN-kod: DK0061026119
Orderboks-ID: 4DK2
CFI: ESVUFN
FISN: Freetrailer/-
Organisationsnummer: 28891938
LEI: 894500FZ8CLH62S2GH30 
Kvotvärde: 0,75 DKK
Första dag för handel: 14 juni 2018
Antal aktier: 9 199 171 
Marketsegment: ATDK
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts) 

Stockholm den 11 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
info@spotlightstockmarket.com