Marknadsmeddelande 214/18 – Information om företrädesemission i Rootfruit Scandinavia AB

Den 18 september 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ROOT) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 19 september 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 7,75 SEK (1:3 á 7,75 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 26 september 2018 till och med den 15 oktober 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 26 september 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 26 september 2018 till och med den 17 oktober 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: ROOT TR
ISIN-kod: SE0011721240
Orderbok-ID: 4KET
CFI: RSSXXR
FISN: ROOTFRUIT/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 26 september 2018
Sista handelsdag: 15 oktober 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ROOT BTA
ISIN-kod: SE0011721257
Orderbok-ID: 4KES
CFI: ESNUFR
FISN: ROOTFRUIT/SH
Handelsperiod: 26 september 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 18 september 2018.

Stockholm den 14 september, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com