Marknadsmeddelande 238/18 – Information om företrädesemission i Dalsspira Mejeri AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (SPIRA) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 18 oktober 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 19 oktober 2018.

En befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningskursen 3,00 SEK. En unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (1:2 á 3,00 SEK).

Uniträtterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 29 oktober 2018 till och med den 13 november 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 29 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 29 oktober 2018 till och med den 15 november 2018.

Information om uniträtten:
Kortnamn: SPIRA UR
ISIN-kod: SE0011843770
Orderbok-ID: 4N0B
CFI: RSIXXR
FISN: DALSSPIRAM/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 29 oktober 2018
Sista handelsdag: 13 november 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: SPIRA BTU
ISIN-kod: SE0011843788
Orderbok-ID: 4N0A
CFI: MCMUXR
FISN: DALSSPIRAM/UT 1 AK + 1 TO
Handelsperiod: 29 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 18 oktober 2018.

Stockholm den 16 oktober 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com