Marknadsmeddelande 7/19 – Industrial Solar Holding Europe AB noteras på Spotlight Stock Market den 15 januari 2019

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Industrial Solar Holding Europe AB:s aktie är den 15 januari 2019. Kortnamnet för aktien är ISHE.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 629 281,72 SEK fördelade på 6 394 830 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: ISHE
Aktienamn: Industrial Solar
ISIN-kod: SE0011762517
Orderboks-ID: 4VDB
CFI: ESVUFR
FISN: INDUSTSOLA/SH
Organisationsnummer: 559110-3972
LEI: 549300HMLQ707POBTP63 
Kvotvärde: 0,0984 SEK
Första dag för handel: 15 januari 2019
Antal aktier: 6 394 830
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 7 621 582
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 10 januari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com