Martin Larsson flyttar sitt ägande i K-Fastigheter till en svensk kapitalförsäkring

Martin Larsson, vice VD och CFO i K-Fast Holding AB (publ), avser att den 29 juli, genom sitt helägda bolag Martin Larsson Holding AB, flytta sitt ägande i K-Fastigheter till en svensk kapitalförsäkring, vilket kommer rapporteras i insynsregistret hos Finansinspektionen. Överföringen sker dock internt i Martin Larsson Holding AB, varför Martin Larssons innehav i K-Fastigheter förblir oförändrat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Larsson, vVD och CFO
e-post: martin.larsson@k-fastigheter.se, telefon: 070-353 31 60

Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef
e-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se, telefon: 0708-730 900

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 3 250 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 11,6 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 400 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com