Meltron tillförs 22 miljoner kronor från nyemissioner

Teknikbolaget Meltrons nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 25 miljoner kronor övertecknades med 20 procent. Garantikonsortiet behöver därmed inte tas i anspråk. Styrelsen har beslutat att genomföra en kompletterande riktad emission till strategiska investerare om 4 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 6,8 miljoner kronor genom kvittning av fordran. Bolaget tillförs
22 miljoner kronor kontant, före emissionskostnader. Meltron har därefter 288,22 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire