SBB genomför förtidsinlösen av en obligation

Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, kommer genomföra en förtidsinlösen av en
utestående senior icke säkerställd obligation. Bolaget har idag meddelat innehavarna att obligationen i sin helhet kommer att lösas in den 18 november, i enlighet med obligationsvillkoren .Förtidsinlösen av obligationen kommer delvis finansieras genom emission av ett nytt marknadslån under bolagets Euro Medium Term Note Program.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire