Midsummer lämnar in ansökan om etableringsstöd till Invitalia

Nu har Midsummer lämnat in en ansökan om etableringsstöd till den italienska statliga institutionen Invitalia som ytterligare ett steg i etableringen av en storskalig produktion av solpaneler i form av en fabrik i Italien. Den färdiga fabriken kommer att göra Midsummer till den största producenten av CIGS-solpaneler i Europa.
 

I november tecknade Midsummer avtal för köp av en fabrikslokal i Bari i södra Italien. Nu tar företaget nästa stora steg mot en fabrik med storskalig solpanelstillverkning med en beräknad toppkapacitet på 50 MW per år genom att skicka in ansökan om etableringsstöd till Invitalia.

Ansökan har tagits emot väl av myndighetsrepresentanter på både lokal och nationell nivå. Etableringsstödet består av en del bidrag och en del lån och beslut om beviljande väntas komma under första halvåret av 2021.

– Det har varit en spännande och gedigen process och vi har fått mycket goda relationer med Invitalia som ser stora möjligheter med vår etablering i Italien. De ser väldigt positivt på vår affärsidé och på de lokala arbetsmöjligheter som kommer att uppstå på plats i Bari, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

– Vi är väldigt tacksamma för de möjligheter som detta förmånliga etableringsstöd skulle innebära och att vi kommer kunna titulera oss som den största CIGS-solpanelstillverkaren i Europa när fabriken är i full drift, säger Jarno Montella, VD för Midsummer Italia.

Kort om Invitalia:
Invitalia är en statlig institution för investeringar och ekonomisk utveckling, som ägs av det italienska ekonomiministeriet. Invitalia strävar efter att öka Italiens ekonomiska tillväxt och fokuserar på strategiska sektorer för utveckling och arbete. De hanterar alla nationella incitament och EU-medel som finns tillgängliga för att skapa nya innovativa företag och erbjuder också kostnadsfria tjänster till utländska investerare.

 

Kontaktperson:

Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 76 789 77 78

Om Midsummer
Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion. Med produkterna Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak, med ett 90 % mindre koldioxidavtryck jämfört med konventionella solpaneler.

Midsummer är även en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtring av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth MarketCertified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se