Star Vaults VD Henrik Nyström ger uppdatering runt nyligen offentliggjord nyemission samt Mortal Online 2

Jag vill börja med att understryka att företrädesemissionen vi offentliggjorde i fredags inte på något sätt är kopplad till ett misslyckande från Star Vaults sida, snarare tvärtom. Vi skulle kunna lansera Mortal Online 2 i slutet av december i år men känner att vi, och många andra med oss, inklusive ledande spelstreamers, har något riktigt stort som har tagit form och vill ha möjligheten att ge Mortal Online 2 bästa möjliga förutsättningar att framgångsrikt kunna finjusteras och lanseras under optimala förhållanden. Spelet bedöms gå persistent live under mars månad 2021. Dessutom för vi intressanta samtal med möjliga lanseringspartners som skulle kunna ge Mortal Online 2 en rejäl extraskjuts med avseende på synlighet och framtida användarbas. I det perspektivet bedömer jag att en mindre emission om ca 5 mkr med mycket låg utspädning (ca 4,75%), där alla aktieägare är välkomna att vara med och försvara sin andel, är något positivt och i aktieägarnas bästa intresse.

Som de flesta av er redan känner till har vårt sandbox MMO-spel, Mortal Online 2, varit i alfa-stadiet under ett flertal månader. Under den perioden har vi regelbundet och på utsatt tid, som gått att följa på vår hemsida, adderat funktionalitet till spelet. Mottagandet av spelet har varit överväldigande positivt och uppriktigt sagt bättre än våra högt ställda förväntningar. Våra ursprungliga planer på att gå persistent live med spelet var under slutet av innevarande kvartal – vilket då också skulle vara tidpunkten då vi förbinder oss att inte nollställa spelservern och radera spelardata av någon anledning – och börja ta betalt för spelet. Vi bedömer att det hade varit möjligt att hålla den tidsplanen men att det inte skulle vara det bästa alternativet för såväl den lojala spelarbasen som aktieägarna. Det är mot den bakgrunden vi beslutade att addera ett kvartal tills Mortal Online 2 går persistent live och samtidigt göra en företrädesemission med högst blygsam utspädning där samtliga aktieägare har möjlighet att försvara sin andel.

Vi bedömer, ​​baserat på konkret feedback från vår spelarbas, att lägga lite extra tid på att finjustera Mortal Online 2 innan det släpps kommer att kunna förbättra spelets intjäningsförmåga avsevärt. Vi kommer att använda den här tiden till att säkerställa spelets stabilitet och balans, samt även lägga till ett par funktioner som vi hade tänkt vänta med men som bedöms höja spänningsnivån hos spelarna – vilket bör leda till att spelet får en högre retentionsnivå och därmed en högre grad nöjda spelare som stannar kvar i spelet. Med affärsmodellen där spelarna betalar varje månad i form av en prenumeration är det extra viktigt att ge en konstant hög spelupplevelse. Det är vår övertygelse att vi kommer att kunna erbjuda det och lyckas det tillhör Mortal Online 2 en spelgenre där många spelare förblir aktiva under flera år.

Kärnan i beslutet att ge Mortal Online 2 lite mer tid är vi bedömer att uppsidan kommer att kunna bli betydligt större samt i linje med vad många i vårt aktiva spelar-community redan förespråkar och står bakom. Jag skulle vilja rekommendera alla aktieägare att besöka forumen på spelets webbplats, www.mortalonline2.com, samt vår Discord-kanal, www.discord.com/invite/mortalonline, för att själva kunna se nivån på engagemang, entusiasm och spänning som vår spelar-community har för spelet och det vi hittills släppt. Om du gör det hoppas jag att du kommer att få en tydligare bild av möjligheterna vi har framför oss och samtidigt också få en bättre förståelse att dessa åtgärder är helt i linje med bolagets bästa.

Henrik Nyström, VD Star Vault AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
E-post: 
ir@starvault.se 
Hemsida: 
www.starvault.se

Henrik Nyström
CEO
info@starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.
http://www.starvault.se