18 december blir sista dag för handel av A3:s aktier

Som en konsekvens av det framgångsrika offentliga uppköpserbjudande från Bredband2 i Skandinavien AB (“Bredband2”) avseende samtliga aktier i A3 Allmänna IT – och Telekomaktiebolaget (publ) (“A3”), har A3 ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm AB (”Börsen”).

Börsen har nu godkänt A3:s ansökan och sista dag för handel på Nasdaq Stockholm kommer vara den 18 december 2020.

 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2020 kl. 08:30 CET.

 

För ytterligare information:

 

Paul Moonga, VD och styrelseledamot

Mobil: +46 (0)70 959 06 66
E-post: paul@a3.se 

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.

Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se