Real Heart beviljas ytterligare 0,2 miljoner kronor i finansiering av Vinnova

Medicinteknikbolaget Real Heart har beviljats ytterligare 200 000 kronor i finansiering av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Det är samma program som i våras stöttade ett annat av bolagets projekt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den här gången är det en medfinansiering av kompetensförstärkningen i ett projekt att vidareutveckla och förfina den automatiska styrningen i Real Hearts artificiella hjärta. Vinnovas motivering till finansieringen är att “projektet syftar till att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar”.

Den automatiska styrningen anpassar hjärtats pumpning efter en patients behov vilket leder till att man kan leva ett i stort sett normalt liv även efter implantationen av ett artificiellt hjärta. Något som dagens lösningar inte kan leverera. Det är därför en avgörande faktor för att skapa en internationellt konkurrenskraftig produkt, framhåller bolaget.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire