Star Vaults företrädesemission blev kraftigt övertecknad

Spelutvecklingsbolaget Star Vaults företrädesemission tecknades till 359 procent och blev därmed kraftigt övertecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ersättningen till emissionsgaranterna kommer att betalas ut i aktier, vilket medför att ytterligare 1,10 miljoner aktier kommer att emitteras. Totalt emitteras därmed 15,49 miljoner nya aktier och bolaget har därefter 303,24 miljoner aktier utestående.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 550 000 kronor inklusive garantiersättning, varav 385 000 kronor betalas i aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire