Midsummers ägare har kommunicerat sin avsikt att delta i företrädesemissionen

Solenergibolaget Midsummers institutionella ägare samt styrelseordförande har kommunicerat sin avsikt om att utnyttja sina pro-rata andelar i bolagets företrädesemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

De institutionella ägarna som uppgett sin avsikt att delta i emissionen är Skandia Fonder, LF Fonder och Nordea Fonder.

Styrelseordförande Jan Lombach har meddelat att han tänker teckna fullt ut för sin pro-rata andel i emissionen. I dagsläget äger Lombach 5,2 procent av de utestående aktierna i Midsummer.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire