Midsummers företrädesemission blev övertecknad

Solenergibolaget Midsummers nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna övertecknades. Bolaget tillförs 253,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 97,9 proent med stöd av uniträtter och till 2,1 procent utan stöd av uniträtter. Inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset för att delta i emissionen från såväl nya som befintliga aktieägare. Nettolikviden från den genomförda emissionen ger Midsummer de finansiella resurser som krävs för att skala upp produktionskapaciteten för att möta den starkt ökade efterfrågan på våra byggnadsintegrerade solpaneler och etablera oss på nya marknader, kommenterar vd Sven Lindström.

Midsummer genomför även en riktad nyemission på 1,22 miljoner units som tecknas av garanter och finansiella rådgivare, vilket motsvarar ett arvode på 12,9 miljoner kronor.

Bolaget emitterar 25,37 miljoner nya aktier och har därefter 59,17 miljoner aktier utestående.
Midsummer har även 28,27 miljoner teckningsoptioner TO1 utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire