MindArk PE AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

MindArk PE AB (publ) (”Bolaget” eller ”MindArk”) är ett svenskt digitalt underhållningsbolag som har utvecklat och drivit spelet Entropia Universe sedan 2003 – enligt bolaget världens första MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-playing Game) med en Real-Cash-Economy.   

Bolaget har sedan starten 2003 arbetat med att utveckla Entropia Universe som är ett virtuellt universum där användare kan skapa sina personliga avatarer och verka i en science-fiction-inspirerad miljö. Entropia Universe utvecklades av MindArk för att låta människor engagera sig i sociala- och ekonomiska interaktioner bortom vad som är möjligt i den verkliga världen.

Entropia Universe består av en digital ekonomi s.k. ”Real-Cash-Economy” (RCE) där råvaror, material, mark och byggnader representeras som digitala tillgångar som alla har ett framräknat basvärde.

Entropia Universe är den enda online-världen med ett fungerande penningsystem som inte är kopplat till en blockkedja, valutan i Entropia Universe har en fast växelkurs mot USD. Entropia Universe ekonomin och dess koppling till USD är beprövad och har byggt upp ett starkt och viktigt förtroendekapital under sina 20 år av att vara i full drift.
 

MindArk har per 1 januari 2023 61 anställda. Under perioden jan-oktober 2022 omsatte MindArk cirka 71,7 MSEK och uppvisade ett rörelseresultat på cirka 15,2 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 21 procent. MindArk har drivit och utvecklat Entropia Universe i 20 år och Bolaget är idag välutrustat för att behålla, och utveckla sin marknadsposition för att avancera framåt och ta ytterligare marknadsandelar på en marknad i tillväxt.

Henrik Nel Jerkrot, VD för MindArk PE AB, kommenterar

”Noteringen vid Spotlight Stock Market är en viktig milstolpe för MindArk. I två decennier har MindArk utvecklat och drivit ett virtuellt universum som har skapat underhållning åt användare över hela världen, berikat virtuella entreprenörer och till och med tagit plats i Guinness Rekordbok. Framför allt har vi visat att man kan göra ett virtuellt universum till en lönsam och framgångsrik verksamhet                          ”

Erbjudandet

Bolaget kommer inte erbjuda några nya eller gamla aktier till försäljning utan genomför en så kallad direktnotering av befintliga aktier. En teckningskurs är således ej fastställd.

Notering på Spotlight Stock Market
MindArk PE AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market.

Information om aktien

Kortnamn: MNDRK
ISIN för aktien: SE0019354358
Första dag för handel: Preliminär första dag för handel är 27 januari 2023.
Bolagets hemsida: www.mindark.com

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg
Head of Listings, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listings@spotlightstockmarket.com