MindArk PE AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel blir 27 januari 2023

MindArk PE AB (publ) (”Bolaget” eller ”MindArk”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel blir 27 januari 2023. Ett Memorandum kommer att publiceras på Bolagets hemsida inom kort.

Kort om MindArk

MindArk PE AB (publ) (”Bolaget” eller ”MindArk”) utvecklar och driver Entropia Universe, världens första MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-playing Game) med en ”Real-Cash-Economy”, och Entropia Platform. Entropia Universe är ett virtuellt universum bestående av ett antal planeter med olika teman och verksamheter. Programvaran tillhandahålls globalt och avgiftsfritt med möjlighet att spendera pengar i det virtuella universumet för alla med tillgång till internet och PC. Entropia Universe består av en digital ekonomi där råvaror, material, mark och byggnader representeras som digitala tillgångar som alla har ett framräknat basvärde. Entropia Platform är den tekniska plattform som driver Entropia Universe. Plattformen delas med partners som utvecklar eget unikt spelinnehåll för sina planeter i Entropia Universe.

Motiv till noteringen på Spotlight Stock Market

Nedan listas de huvudsakliga motiven för notering:

  • Ökar synligheten och kännedomen om Bolaget och dess tjänster
  • Förbättrar tillgång till ekonomiska resurser som stärker Bolagets förutsättningar för fortsatt tillväxt och expansion
  • Stärker Bolagets trovärdighet och uthållighet i kundrelationer
  • Stärker Bolagets attraktivitet vid rekrytering av medarbetare
  • Ökad likviditet i aktien för MindArks aktieägare

Henrik Nel Jerkrot, VD för MindArk AB, kommenterar

”Noteringen vid Spotlight Stock Market är en viktig milstolpe för MindArk. I två decennier har MindArk utvecklat och drivit ett virtuellt universum som har skapat underhållning åt användare över hela världen, berikat virtuella entreprenörer och till och med tagit plats i Guinness Rekordbok. Framför allt har vi visat att man kan göra ett virtuellt universum till en lönsam och framgångsrik verksamhet.

All den erfarenhet vi samlat på oss genom vår långa och händelserika historia gör att vi ser fram emot en spännande framtid med stora förändringar. Implementering av en ny grafikmotor, Unreal Engine 5 pågår för fullt, en för MindArk stor satsning som vi beräknar lansera under 2025. Bytet till Unreal Engine 5 kommer att bana nya vägar för Entropia Universe och MindArk, från användarupplevelse till marknadsföringskanaler och även hur våra IT-resurser utnyttjas.

Trots ett volatilt börsklimat känner vi oss trygga med att MindArks verksamhet kan stå på egna ben och att vi är självfinansierade utan räntebärande skulder. Vi ser därför fram emot att ta klivet in i den noterade miljön och fortsätta skapa värde åt våra aktieägare.”

Notering på Spotlight Stock Market

MindArk har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel blir den 27 januari 2023. 

Information om aktien

Kortnamn: MNDRK

ISIN: SE0019354358

Första handelsdag: 27 januari 2023

Antal aktier i Bolaget: 31 524 625

Andel aktier under lock-up: Ca 48%

Memorandum/bolagsbeskrivning

Inför noteringen har Bolaget upprättat ett Memorandum. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på:

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance agerar finansiell rådgivare åt MindArk i samband med noteringen.

Legal rådgivare

Advokatfirman Delphi

Bolagsuppgifter

MindArk PE AB (publ) 

Org. nr. 556640-4769

Masthamnsgatan 5

413 27 Göteborg

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nel Jerkrot

Verkställande Direktör, MindArk PE AB (publ)

hennel@mindark.com

Tel: 031 607 260