Modus Therapeutics summerar framgångarna avseende viktiga milstolpar under 2021 – inklusive börsnotering på First North Stockholm

Stockholm, Sverige – 14 januari 2022: Modus Therapeutics AB, ett företag som utvecklar innovativa behandlingar för patienter med stora kvarvarande medicinska behov, summerar sina betydande framsteg gentemot sina affärsmål för 2021 vilka primärt syftat till att avancera sevuparin till klinisk utveckling som ”first-in-class” läkemedelskandidat i behandling mot sepsis och septisk chock. 

“2021 har varit ett omvälvande år för Modus,” säger Modus Therapeutics VD John Öhd. “Vi är glada att vår nya strategi för sevuparin för sepsis och septisk chock redan har börjat ge goda resultat då vi kunde gå vidare från koncept till fas 1b klinisk prövning på bara 9 månader räknat från när den nya strategin tillkännagavs. Överteckningen av vår börsnotering på First North är ytterligare en bekräftelse på hur lovande denna inriktning för sevuparin är, och vi vill tacka alla våra aktieägare för deras fortsatta stöd och förtroende när vi nu går emot ett ännu mer produktivt 2022.”

I mars 2021 annonserade Modus en uppdaterad strategi för sitt patenterade läkemedel sevuparin. Strategin fokuserar på att utveckla läkemedelskandidaten till en möjlig behandling för sepsis och septisk chock och andra allvarliga inflammatoriska komplikationer, baserat på tidigare forskning som visar att sevuparin kan motverka septisk inflammation både in vivo hos möss och in vitro i humana celler.

Modus har under tiden sedan börsintroduktionen medverkat i flera online livesändningar där man diskuterat utvecklingen av sevuparin, inklusive på BioStock’s Life Science Summit 2021, Småbolagspodden och Aktier Live Sessions.

Det finns idag ingen godkänd effektiv behandling för patienter som drabbas av sepsis. Detta bidrar till att sjukdomen blivit en av de dyraste att behandla, 2019 kostade till exempel vården av patienter med sepsis i slutenvård i USA ca $23 miljarder. Det allvarligaste stadiet av sepsis och septisk chock är en av de främsta dödsorsakerna på intensivvårdsavdelningar världen över, med en dödlighet som normalt överstiger 30%.

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism med antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin verkar genom att hämma de skadliga ämnen som skapas av vita blodkroppar vid systemisk inflammation.

För att kunna finansiera sevuparins kliniska utveckling för behandling av sepsis genomförde Modus Therapeutics en börsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market i juli 2021. Kapitaltillskottet från den övertecknade emissionen kommer att användas för att genomföra två kliniska studier för läkemedelskandidaten – en fas 1b LPS provokationsstudie och en fas II-studie på patienter med sepsis.

Fas 1b-studien startade i december och kommer att utvärdera effekten av sevuparin på symptom hos friska frivilliga som injiceras med ett bakteriellt toxin, lipopolysackarid (LPS), i huden (lokal inflammation) och i blodet (systemisk inflammation). Provokation med LPS är en väletablerad modell för att studera de tidiga stadierna av septisk inflammation genom att provocera fram mätbara symptom. Studien kommer även att utvärdera sevuparins säkerhetsprofil i kombination med vanlig profylaktisk behandling med blodförtunnande heparin.

Studien kommer ge oss värdefull information om dosnivåer och biomarkörer inför fas 2-studien som planerats till Q3/Q4 2022 där behandling med sevuparin kommer att jämföras med vanliga behandlingar så som antibiotika och kirurgi på patienter med sepsis.

Kapitaltillskottet från börsnoteringen bidrar också till att Modus kan fortsätta söka och etablera partnerskap i externa samarbeten.

Modus startade ett sådant samarbete med Imperial College London i juni. Forskningsprojektet kommer att fokusera på sevuparins effekt på patienter med en allvarlig grad av malaria, där parasitinfektionen orsakar ett systemiskt inflammatoriskt tillstånd som har många likheter med sepsis. Sevuparin har redan tidigare uppvisat god effekt på malariainfektion hos patienter med okomplicerad malaria och i humana prover.

Företaget har även tillsatt ett antal nya personer på nyckelbefattningar under 2021. I mars blev Claes Lindblad CFO för Modus Therapeutics. Claes tar med sig mer än 20 års erfarenhet från läkemedel och medtech branchen i en rad olika roller inom sales, marknadsföring, ledning och finans. Han har tidigare varit CFO för OssDsign, ett svenskt medicintekniskt företag som erbjuder nytänkande regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter.

I september utsåg Modus en expertpanel med tre vetenskapliga rådgivare som kommer att stödja företagets utvecklingsstrategi framåt för sevuparin – Professor Eddie Weitzberg, Professor Lennart Lindbom och Professor Mats Wahlgren, som alla är ledande i sina respektive områden på Karolinska Institutet där den banbrytande vetenskap som ledde till upptäckten av sevuparin har sitt ursprung.

Claes Lindblad, CFO för Modus Therapeutics tillägger: “Med ett växande team, en lyckad börsnotering och kliniska studier som redan är i gång är Modus väl förberett för ett framgångsrikt 2022 när vi nu tar nästa steg i sevuparins utveckling. Sepsis och septisk chock är idag ett av världens mest akuta och dyraste vårdproblem att lösa, och vi kommer fortsätta att jobba med full kraft mot att kunna ta fram den första godkända behandlingen för patienter som drabbas av denna allvarliga och dödliga sjukdom.”

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

***

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market (“MODTX”). Mer information finns på www.modustx.com

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar – en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.