First Venture Sweden AB tecknar aktier i Yaytrade Group AB (publ) till ett värde om ca 2 mkr

First Venture har tecknat aktier till ett värde om ca 2 mkr i Yaytrade Group AB till en teckningskurs om 2,31 kr/aktie, vilket motsvarar en rabatt om 10% mot den volymviktade snittkursen (VWAP) för Bolagets aktie under 30 handelsdagar fram till och med den 11 januari 2022.

Yaytrade har utvecklat en marknadsplats där privatpersoner och företag kan köpa och sälja produkter inom premiumsegmentet. Bolaget, som sedan start haft ett stort fokus på hållbarhet, grundades 2017 av David Knape, Jon Berglund samt Jon och Janni Olsson Delér.

Emissionen som nyligen genomförts har en totala emissionslikviden om ca 10,6 mkr och emissionslikviden kommer användas för Yaytrades fortsatta tillväxtresa samt till Yaytrades nyligen kommunicerade förvärv av bolaget RE/WAY AB.

RE/WAY erbjuder en marknadsplats för re-sale av äkthetsverifierade lyxartiklar och är en stark uppstickare inom svenska cirkulära marknadsplatser. RE/WAY fokuserar uteslutande på lyxsegmentet och alla produkter på plattformen går igenom en gedigen äkthetsprocess. Förvärvet av RE/WAY innebär att Yaytrade breddar och kompletterar sitt utbud och stärker sin marknadsposition ytterligare.

”Vi delar Yaytrades vision om att reducera kläd- och accessoarkonsumtionens negativa påverkan på klimatet och vi är mycket imponerade av vad teamet bakom Yaytrade har lyckats åstadkomma. Att på kort tid lyckas bygga upp kärlek och passion för ett nytt varumärke, särskilt inom en så pass dislojal och föränderlig bransch som modeindustrin, kräver duktiga människor, en stark framtidsvision och ett fantastiskt koncept. Yaytrade uppfyller alla dessa krav och vi är väldigt glada över att få vara en del av Yaytrades fortsatta resa.” säger David Wendel, VD First Venture Sweden AB (publ).

”Vi är mycket glada över att få in ett strategiskt investerarkonsortium i samband med emissionen som bland annat består av två branschkunniga och kapitalstarka investerare i form av First Venture AB (publ) och Gainbridge Capital genom fonden ”Gainbridge Novus Nordic”. Investerarna delar vår vision och syn på att bygga en ledande ESG-driven Fashion Tech- och eCom grupp. Genom emissionen får vi finansiell flexibilitet som möjliggör den planerade expansionen av RE/WAY efter förvärvet.”, säger David Knape, VD Ytrade Group AB (publ).

Läs mer om Yaytrades nyemission och förvärv här.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se