First Venture Sweden AB ökar sitt ägande i Lyckegård Group AB

First Venture Sweden AB ökar sitt ägande i Lyckegård Group AB inför bolagets kommande notering

I november 2021 offentliggjordes att First Venture Sweden AB (publ.) investerat ca 5 mkr i Lyckegård Group AB genom en brygglånsfinansiering med konvertibel samt en direktinvestering. First Venture har nu tecknat aktier för ytterligare 3 mkr i Lyckegårds kommande nyemission och har samtidigt köpt aktier från en tidigare aktieägare till ett belopp om 1,7 mkr (aktierna förvärvades av First Venture mot en rabatt om 15% beräknat mot aktievärdet per noteringsdagen). Genom förvärvet har First Venture dubblat sitt innehav i Lyckegård.

Med ökande påfrestningar på jorden parallellt med en växande befolkning är hållbarhet och hälsa viktigare frågor än någonsin. Tyvärr har behovet av en ökad matproduktion lett till att användandet av bland annat bekämpningsmedel inom lantbruket har ökat i en oroande takt under de senaste 100 åren. En utveckling som är skadlig för såväl människa som miljö.

Detta gör att intresset för hållbara växtodlingsmetoder ökar kraftigt och Lyckegårds breda erbjudande med allt ifrån stora maskiner för mekanisk ogräsbekämpning till kunskapsutveckling avseende hållbart jordbruk placerar Lyckegård i en stark position för att möta den framtida efterfrågan från lantbrukare.

”Vi är imponerade över vad teamet bakom Lyckegård har byggt upp och vi är mycket glada att nu kunna utöka vårt ägande i Lyckegård genom att ta en position i Bolagets nyemission inför noteringen. I vår investeringsstrategi är hållbarhet ett centralt fokus och där ser vi att Lyckegård har en viktig roll för lantbruket och för planeten. Vår avsikt är att ha en nära och löpande kontakt med teamet i Bolaget och bistå med råd när så önskas.” säger David Wendel, VD på First Venture

”Parterna som nu ingått avtal om ytterligare teckningsåtagande i vår nyemission kontaktade oss med detta intresse och det är för mig ett mycket fint kvitto på att Lyckegård är en bra och trevlig investering. First Venture har sedan tidigare avtalat om cirka 5 MSEK – att de nu ökar upp med ytterligare cirka 3 MSEK gläder oss eftersom de representerar en förhoppningsvis långsiktig och aktiv ägare.” säger Christian Bjärntoft, VD Lyckegård

Läs mer om Lyckegård Group och dess verksamhet här.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se