First Venture Sweden AB ökar sitt ägande i Zigrid AB samtidigt som värderingen ökar med över 14%

First Venture har tecknat aktier till ett värde om ca 2,65 mkr i Zigrid ABs nyemission. First Venture gjorde sin initiala investering i Zigrid 2017 och är efter den senaste investeringen största externa ägare i Zigrid. Genom nyemissionen, som totalt uppgår till 5,1 mkr, ökar värderingen av Zigrid med ca 14,5%.

Behovet av en snabb omställning till hållbara energikällor behöver knappast någon introduktion eller närmare förklaring. Går man djupare i frågan om hållbar energi och dess lösning så är det tydligt att omställningen kommer kräva energiproduktion från flera olika hållbara produktionstyper parallellt. En av de energitillverkningstyper som kommer spela en central roll i denna omställning men som enligt oss på First Venture inte fått tillräckligt med strålkastarljus är nyttjandet av spillvärme.

Drygt två tredjedelar av all mänsklig produktion av energi genererar spillvärme som i de allra flesta fall släpps ut i omgivningen.  Att återanvända spillvärmen kan bidra till kraftiga minskningar av koldioxidutsläpp, men för att kunna göra detta krävs en teknologi som kan ta hand om spillvärme och på ett effektivt sätt omvandla det till ny energi. Här kommer Zigrid in i bilden.

Zigrids patenterade teknik är en del i ett cirkulärt energisystem där spillvärme som tidigare pumpats ut i naturen nu fångar upp och omvaldas till ny energi som kan återföras in i verksamheten eller till elnätet. Zigrids teknik innebär alltså dels minskade driftskostnader samtidigt som det kraftigt reducerar utsläppen av koldioxid inte minst på en internationell marknad.

 

Diagram

Description automatically generated

 

”Jag har länge imponerats av att Zigrid kan erbjuda sina kunder en så pass tydlig och effektiv lösning för att reducera driftskostnader samtidigt som kunderna tar ett större ESG-ansvar. Jag tror att möjligheten för företag att kunna ställa om till hållbar energi utan att behöva förlita sig på antalet soltimmar eller vindförhållanden kan få stor påverkan på genomslagskraften för grön energi, och jag är säker på att Zigrid spelar en central roll i omställningen till hållbar energi.” säger David Wendel, VD på First Venture

”First Ventures långsiktighet och stöd, under både mot- och medgång, har varit centralt för att vi idag är framme med en lösning som kommer bidra till den klimatomställningen som vi måste göra ” säger Lars Birging, VD på Zigrid AB

 

Läs mer om Zigrid AB och dess verksamhet här.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se