Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR i tidigare pressmeddelande ”Ectin Research AB utser Dr Austin Smith som ny Chief Medical Officer”

I pressmeddelandet Ectin Research AB publicerade idag den 26 januari 2022 klockan 17.16, var hänvisningen till MAR felaktig. Korrekt pressmeddelande, utan MAR hänvisningen, följer nedan:

Ectin Research har engagerat Dr Austin Smith som bolagets Chief Medical Officer (CMO). Han är läkare och specialiserad inom medicinsk onkologi med stort intresse och erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling. Dr Austin Smith efterträder Dr Steven Glazer som lämnar sin position i Bolaget för att fokusera på andra engagemang.

Dr Austin Smith har rekryterats som Ectin Research nya CMO. Dr Austin Smith är läkarutbildad på ”Royal College of Surgeons”, Irland. Han har stort intresse för klinisk läkemedelsutveckling och innehaft en rad olika seniora kliniska och strategiska positioner inom onkologi. Han är för närvarande ”Principal Medical Consultant” hos Scendea Ltd. Ett konsultbolag med inriktning mot produktutveckling och regulatorisk verksamhet inom läkemedels- och biotechindustrin. Parallellt driver han även SwiftBio Consultning Ltd, ett bolag som stödjer läkemedelsindustrin inom klinisk utvecklingsverksamhet som ”Medical Director”. Därförinnan var han exempelvis anställd av kontraktforskningsorganisationerna (CROs): LINK Medical Research AS som ”Vice President Clinical Development” samt Theradex Oncology Ltd som ”Medical Director”.

Ectin Researchs VD Anna Sjöblom-Hallén: ” Vi är oerhört nöjda med vår rekrytering av Dr Austin Smith en mycket senior onkolog med gedigen kompetens inom klinisk läkemedelsutveckling. Därtill känner Dr Austin Smith väl till Ectin Research och vårt projekt från sin tid på LINK Medical Research då han agerade senior rådgivare för oss. Dr Steven Glazer som varit med oss i många år och har bidragit mycket väl i att förbereda verksamheten för vår kliniska fas I/II studie önskar vi nu stort lycka till framgent.”

För mer information kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO

Mob: +46 734 30 93 30

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB 

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.