Stora fördelar med repositionering och Ectin Research formuleringsutveckling – uttalande från Ectin Research Director Technical Operations

Kevan Cassidy, utsågs i slutet på 2022 till Ectin Research AB:s Director Technical Operations för att leda bolagets utveckling inom Clinical Manufacturing and Control (CMC) och formulering. Idag reflekterar han över fördelarna med repositionering och bolagets framtida formuleringsutveckling.

Repositionering av tidigare beprövade läkemedel innebär en intressant och spännande väg för att utveckla nya behandlingsmetoder för maligna sjukdomar. Den viktigaste fördelen vid sidan av klinisk effekt är de kända biverkningsprofilerna hos de aktiva substanserna i läkemedlen.

Bolaget har i tidigare prekliniska försök funnit en synergi mellan de aktiva komponenterna i MFA-370 i sjukdomsmodeller för ett antal olika cancersjukdomar inkluderat blås-, bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Ectin Research har fortsatt att prekliniskt utforska MFA-370 antiproliferativa förmåga i ett antal cancersjukdomar och detta har identifierat ytterligare sjukdomar/subgrupper som kan anses sällsynta och/eller idag underbehandlade.

Fortsatt preklinisk forskning pågår nu för att optimera dos ratio och farmakokinetiken hos de aktiva komponenterna. Detta kommer att leda till en optimerad formulering som kan tas till marknad.

Planen är att utveckla en tablett för oralt bruk för cancerpatienter i slutstadiet av sin cancersjukdom. Detta kommer att förenkla doseringen såväl underlätta för patienterna samtidigt som klinisk effekt uppnås med en behandling med fördelaktig biverkansprofil.

Den farmakokinetiska undersökningen och en utökad förståelse för verkningsmekanismen kan också tänkas innebära vidare optimering av den finala formuleringen för att ge flexibilitet i att utveckla olika dosregimer kopplade till särskilda cancerformer och/eller patienter.

Formuleringsutveckling av repositionerade läkemedel har ytterligare fördelar genom känd långtidsstabilitet samt nedbrytningsvägar, vilket bara lämnar behovet av att utreda eventuell direkt interaktion mellan de aktiva substanserna vilket dock kommer att kunna undvikas genom väletablerade formuleringstekniker. Den fortsatta forskningen inom formulering för att utveckla en slutprodukt kan också innebära möjlighet att öka biotillgängligheten av komponenterna och därmed möjliggöra minskade dosnivåer samt leda till en flexibilitet i att kunna utveckla multipla substanskombinationer för olika patient- och sjukdomsgrupper.

Kevan Cassidy sammanfattar att Ectin Research läkemedelsutvecklingsplanen är relativt snabb, vilket kommer att bidra till en snabbare regulatorisk process samtidigt som det kommer ge ytterligare fördelar när det gäller planen för dataskyddet kring framtida regulatoriska ansökningar.

Kevan Cassidy, är grundare och för närvarande även VD för Biokinetix Ltd, ett konsultföretag med fokus på produktutveckling, bioekvivalens och regulatoriska aktiviteter inom läkemedelsindustrin. Tidigare befattningar inkluderar Product Development Manager Consilient Health Ltd, Clinical Director Perrigo/Rosemont Pharmaceuticals, R&D Director Rosemont Pharmaceuticals och VP Global Head Clinical Mylan Inc. samt R&D Director Merck-Generics Group Europe.

För mer information kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO

Mob: +46 734 30 93 30 

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

About Ectin Research AB 

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.