Inbjudan till presentation av Nordic Papers bokslutskommuniké 2021

Nordic Papers bokslutskommuniké 2021 kommer att publiceras fredagen den 28 januari 2022 kl 07.30.

Nordic Papers VD Anita Sjölander och CFO Niclas Eriksson kommer samma dag kl 11:00 att presentera rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.

Presentationen kan följas via:

https://fronto.vancastvideo.com/event/mkc2Fww6/2482?lang=2061

För att delta per telefon och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen använd något av följande telefonnummer:

Från Sverige                                      0850692185
Från USA                                           19177200178
Från Storbritannien                            08444933857
Internationellt nummer                       +44 (0) 203 0095710

Pinkod: 1828709#

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Nordic Papers webbsida.

Välkommen!

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of Investor relations
Tel: 0730 573801
E-post:
henrik.essen@nordic-paper.com