Nordic Paper får tillstånd för utökad produktion i Bäckhammar

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har idag meddelat beslut om tillstånd för utökad produktion vid Nordic Papers anläggning i Bäckhammar. Det nya tillståndet gör det möjligt att, efter investeringar, kunna uppnå en produktionsökning om drygt 20% för pappersmassa och 10% för kraftpapper vid anläggningen. Nu ska detaljerna i det erhållna tillståndet analyseras för att avgöra deras eventuella påverkan på möjliga investeringsalternativ.

Efter ett framgångsrikt arbete med produktionsutveckling och flaskhalseliminering under de senaste åren har Nordic Paper i Bäckhammar nått upp till gränsen för tillåten produktionsvolym i det tidigare produktionstillståndet. För att även i framtiden kunna fortsätta utveckla verksamheten lämnade därför Nordic Paper under 2020 in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för att utöka produktionen av pappersmassa och av kraftpapper. Parallellt med tillståndsprocessen har bolaget arbetat med att utreda de investeringar som behöver genomföras för att utöka produktionsvolymen från dagens nivå. Möjliga investeringar omfattar bland annat en ny vedhantering, en ledning för renat processvatten från Bäckhammar till Vänern samt åtgärder inne i massa- och pappersproduktionen.

– Det nya produktionstillståndet är en viktig milstolpe för utvecklingen av Bäckhammars bruk. Vi ser nu fram emot att färdigställa våra planer och komma fram till ett möjligt beslut om investeringar under året, säger produktionsdirektör Christian Persson.

I Bäckhammar producerar Nordic Paper oblekta kraftpapper av olika kvaliteter framför allt för förpackningsändamål. Råvaran är massaved från hållbart brukade skogar i mellersta Sverige samt sågverksflis. Produkter som tillverkas av papper från Bäckhammar är till exempel säckar för mjöl, bärkassar och brödpåsar. Europa är huvudmarknaden men kunderna finns över hela världen.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of Strategy & Investor relations
Tel: 0730 573801
E-post:
henrik.essen@nordic-paper.com

Nordic Paper är en ledande specialpappersproducent med basen i Skandinavien. Vi har levererat högkvalitativa kraftpapper och naturligt fettresistenta livsmedelspapper sedan 1800-talet. Våra produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från våra fem pappersbruk, varav fyra i Skandinavien och ett i Kanada, levererar vi till kunder i omkring 80 länder. Nordic Paper hade 2022 intäkter om cirka MSEK 4 400, cirka 670 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se