Smolteks vd Håkan Persson köper aktier värda ca 1,35 MSEK av bolagets två största ägare

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (”Smoltek”) meddelar att bolagets vd Håkan Persson har köpt 50 000 aktier i bolaget, varav 30 000 av Gramtec Business Partner AB och 20 000 av Peter Enoksson. Transaktionen genomfördes den 20 januari 2022 till ett pris om ca 27,10 kronor per aktie, vilket fastställdes utifrån den volymviktade snittkursen för Bolagets aktie under de tio handelsdagar som föregick transaktionsdagen. Hela transaktionen motsvarar en total köpeskilling om 1 354 840,07 kr. 

Håkan Persson tillträdde som vd för Smoltek i oktober 2021 som ett led i bolagets utökade satsning på att industrialisera och kommersialisera sina två främsta utvecklingsprojekt: extremt tunna och högpresterande kondensatorer (CNF-MIM-kondensatorer) till processorer i mobiltelefoner och andra liknande applikationer, samt ett högeffektivt cellmaterial till grön vätgasproduktion. Båda dessa projekt baseras på Smolteks unika och patenterade nanofiberteknologi.

– Smolteks styrelse ser positivt på att vår vd köper aktier i bolaget och därmed ytterligare bekräftar sin positiva syn på vår potential att skapa betydande aktieägarevärde under de kommande åren, säger Smolteks styrelseordförande Peter Augustsson. 

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 71 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.