Möjlighet att investera i Comintelli som visar hög tillväxt i snabbt växande marknad

Comintelli AB är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och analys kallad Intelligence2day®. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer, bl.a. AkzoNobel, Exxon, TeliaSonera, TetraPak och Interpol. Intelligence2day underlättar navigering av data och möjligheten till att förstå trender och rörelser i kundens olika system. I en marknad med allt snabbare växande informationsmängd kan Intelligence2day samla och strukturera stora mängder ostrukturerad data från en lång rad olika källor. Ostrukturerad information kan exempelvis vara data från mejlkonton, försäljningsdata eller data från andra delar av kundens affärssystem.
 
Comintelli genomför nu en publik spridningsemission på 6,9 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market.
 
VD Jesper Martell ger i en intervju med Analyst Group fyra anledningar att investera:

  • Standardiserad, skalbar och strukturerad produkt som hjälper bolag att navigera ökad mängd ostrukturerad information.
  • Ett snabbt växande bolag inom en starkt växande och föränderlig bransch
  • Bolagets molnbaserade tjänst Intelligence2day är en prisbelönad mjukvara som flertalet globala storbolag använder sig av dagligen

Jesper avslutar med ”Om du, likt oss, tror att mängden digital information kommer att fortsätta öka och att allt fler företag kommer behöva hjälp med att skapa ordning i all denna information, kan det vara ett bra tillfälle att investera i oss i samband med vår pågående nyemission.”.
 
Artificiell intelligens, maskininlärning och möjligheter samt risker med ökad mängd data- och informationsflöden väntas gynna Bolaget.
Fler och fler bolag intresserar sig för hur olika delar av verksamheter på ett kostnadseffektivt och strukturerat sätt kan använda sig av information i deras omgivning. Dessa trender mot ökad mängd information och hur informationen kan användas för att exempelvis fatta mer effektiva strategiska verksamhetsbeslut väntas gynna Comintelli framgent.
 
Comintellis affärsmodell bygger på att utveckla och licensiera en molnbaserad tjänst för omvärldsanalys, denna produkt kommer i tre olika versioner och fungerar som en SaaS-produkt. Således är affärsmodellen skalbar och produkten Intelligence2day är mest optimal för medelstora och stora företag. Intäkterna är återkommande och Bolagets kunder ingår ofta kontrakt om 12 – 36 månader. Det är vanligt att kunder förnyar avtalet och samtidigt breddar erbjudandet, med andra ord att fler användare kopplas upp till systemet.
 
Under 2015 genomförde Comintelli en större strategiförändring, vilket resulterade i en molnbaserad affärsmodell med mer standardiserade och skalbara lösningar. Detta har inneburit att Bolagets kunder kommer igång snabbare och smidigare, vilket lagt grunden för en stark tillväxt de senaste åren. Under 2017 omsatte Bolaget cirka 20,6 MSEK och gjorde ett rörelseresultat på 3,5 MSEK. Ledning och styrelse ser fortsatt god trend under 2018. Ambitionen är att med emissionslikviden fokusera mer på marknadsföring och etablera sig som en ledande internationell aktör inom en föränderlig och växande bransch.
 
 
Emissionserbjudandet i korthet:
 
Teckningsperiod: 15 oktober – 1 november
Teckningskurs: 6,90 SEK
Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3,5 MSEK, motsvarande cirka 50,5 % av emissionslikviden, av bl.a. VD Jesper Martell och styrelsen.

Teckna online här
Läs memorandum här 
Se intervju med VD Jesper Martell här