Möjlighet att investera i ett Blockkedje-bolag med nästa generations säkerhetslösning

Reklam för JS Security.

Introduktion

JS Security Technologies Group AB ett svenskt cybersäkerhetsbolag som skapar nästa genera­tions säkerhetslösningar inom datalagring. Med ett dedikerat team av utvecklare med erfarenhet från bl.a. Facebook har JS Security skapat en högteknologisk plattform baserad på krypto- och blockkedjeteknologi. När man hör fillagringstjänst tänker troligtvis många på företag som Dropbox och Google Drive. Det nog inte många vet är att dessa aktörer använder s.k. centraliserade lagringssystem, vilket innebär att en användares fil lagras på en och samma server. Eftersom alla ”trådar” leder mot en och samma serv­er så ligger all data på ett och samma ställe och kan kopi­eras, förstöras eller tillfälligt kopplas ner. För företag och organisationer kan detta få förödande konsekvenser. JS Securitys plattform bygger i stället på en decentraliserad lösning, vilket möjliggörs genom blockkedjeteknik, och innebär att filer lagras på flera servrar samtidigt och på olika platser. Eftersom det inte finns någon Single Point-of-Failure, d.v.s. enskilt svag länk, resulterar detta i en avsevärt högre säkerhet för användaren.

JS Securitys mål är att deras datalagring­slösning skall vara den säkraste lagringsplat­tformen utan att kompromissa när det kommer till användarvänlighet samt upp- och nedladd­ningshastigheter. JS Securitys plattform Delta/NET gör att man som användare inte är beroende av att ”lita” på en central punkt eller en enstaka leverantör, och således kan ta kontrollen över sin egen säkerhet. På samma sätt som kryptovaluta fungerar, där inga mellanhänder som en bank eller andra myndigheter finns med i tran­saktionen, är all information krypterad, uppdelad i miljoner verifierade bitar som gör det nästintill omö­jligt att hacka. Behovet för denna typ av lösning ökar snabbt, något som blir minst sagt tydligt utifrån de nästan dagliga nyheterna om företag och myndigheter som råkar ut för dataintrång. Sett till marknaden för molnlagring beräknas denna uppgå till 623 miljarder dollar år 2023, samtidigt som den globala kostnaden för dataläckor och cyberkriminalitet uppskattas till 6 biljoner dollar år 2021, för att därefter öka med 18 % årligen.

Kommentar från ansvarig aktieanalytiker på Analyst Group  

”För att göra en enkel beskrivning kan vi tänka oss att en fil laddas upp på t.ex. Dropbox eller Google Drive, varpå denna lagras på en central server, någonstans i världen. Eftersom nämnda företag har en centraliserad lösning, och om någon skulle vilja komma åt och läsa eller kopiera filen, så räcker det att hacka den enskilda servern där det är lagrat. Det är en uppenbar sårbarhet och genom att istället använda sig av JS Securitys tjänst Delta/NET lagras filen för att därefter ”delas upp” i tusentals små bitar, krypteras och fördelas på olika servrar runt om i hela världen. Det här är inget som användaren märker men om någon obehörig vill komma åt och läsa eller kopiera filen måste samtliga servrar hackas då alla ”delarna av filen” behövs för att kunna läsa den, samt att krypteringen behöver kringgås. Det är en nästintill omöjlig uppgift. Detta är styrkan i JS Securitys plattform, att kunder inte behöver lita på en central punkt eller enstaka leverantör för att information ska hållas säker. Det här möjliggörs genom blockkedjeteknik och det är endast användaren med rätt krypteringsnyckel som kan komma åt filen. Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Bolaget har redan idag över 20 pågående diskussioner med olika intressenter och utifrån planerade aktiviteter under kommande kvartal, samt nuvarande Pre Money-värdering om 30 MSEK, ser vi JS Security som ett spännande blockkedjebolag med en intressant investeringsidé”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.  

Fem anledningar att investera enligt Bolaget

  1. JS Securitys datalagringslösning Delta/NET, är decentraliserad, distribuerad och verifierad där produkten är uppbyggd på ett “trustless” nätverk, m.a.o. kunden behöver inte lita på en central punkt eller en enstaka leverantör för att informationen ska hållas tillgänglig och säker.
  2. JS Securitys utvecklingsteam har erfarenhet från bl.a. Facebook och teamets samlade kompetens ligger inom utveckling av djupt teknologiska infrastrukturer och tekniska plattformar baserat på krypto- och blockkedjeteknologi.
  3. En av byggstenarna i Delta/NET är blockkedjan. Blockkedjeteknologin ger upphov till nya tillvägagångssätt för utbyte av värde. Den ger användarna en trygg miljö där data nästintill är omöjlig att förfalska eller förstöra. Det är blockkedjans egenskaper och fördelar som lämpar sig för att hela tiden verifiera att all data är korrekt i samband med lagring av data.
  4. Allt fler verksamheter digitaliserar delar av eller hela sin verksamhet vilket innebär ökade krav på IT-säkerheten. För att en organisation skall välja en blockkedjebaseradtjänst för datalagring, över en centraliserad typ av datalagring som t.ex. Google Drive, Dropbox eller Amazon, bör dataöverföring ske med minst likvärdig prestanda samt användning som ett centraliserat alternativ. Delta/NET ligger rätt i tiden för att möta dessa utmaningar och har utvecklat en produkt som för användaren skall vara snabb, enkel och säker att använda.
  5. En global marknad i tillväxt gynnar JS Security, som huvudsakligen drivs av att IT-budgeten hos företag numera lägger större resurser på molntjänster. Enligt analytikerföretaget Gartner uppgick marknaden för publika molnlösningar under år 2020 till cirka 140 miljarder dollar, en ökning med nära 16 % jämfört med år 2019. Olagliga intrång, läckor samt förstörelse av lagrad data är ett växande problem för företag, institutioner och myndigheter, som därtill kostar ofantligt mycket pengar. Efterfrågan på ett säkert lagringssystem bedöms därför vara högt.
Bransch:
Blockchain / Tech
Lista:
Spotlight Stock Market
Emissionsvolym
8,0 MSEK
Teckningskurs:
6,0 kr
Teckningsperiod:
19 – 30 april 2021
Första handelsdag:
12 maj 2021
Pre-money:
30 MSEK
Lägsta investering:
4 800 kr