MRG ansöker om avnotering

Till följd av att William Hill PLC (“William Hill”) kontrollerar cirka 92 procent av aktierna i Mr Green & Co AB (publ) (”MRG” eller ”Bolaget”) och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget, har styrelsen för MRG beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

William Hill förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende MRG ovillkorat och fullföljde erbjudandet den 21 januari 2019. Efter fullföljandet äger William Hill cirka 92 procent av aktierna i MRG. William Hill har även påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående, och i enlighet med önskemål från William Hill, har styrelsen för MRG beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm. För det fall sista dag för handel inträffar före den 26 februari 2019 kommer Bolaget inte att offentliggöra någon bokslutskommuniké för 2018.

Som tidigare meddelats har styrelsen för MRG vidare, på begäran av William Hill, kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 22 februari 2019 för bland annat val av ny styrelse. För mer information se separat pressmeddelande med kallelsen till stämman.

För ytterligare information kontakta gärna:

Per Norman, VD MRG, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrggroup.com

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, ase.lindskog@mrggroup.com

MRG är en snabbväxande, innovativ iGamingkoncern med verksamhet i tretton marknader. MRG erbjuder en förstklassig upplevelse med starkt fokus på Green Gaming. MRG grundades 2007 och driver iGamingsajterna Mr Green, Redbet, 11.lv, Vinnarum, Bertil, MamaMiaBingo, BingoSjov och BingoSlottet. Koncernen omsatte 1 192,0 Mkr 2017 och har över 400 anställda. MRG har spellicenser i Danmark, Irland, Italien, Lettland, Malta, Storbritannien och Sverige. MRG är noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista under namnet Mr Green & Co (ticker MRG). Läs gärna mer på www.mrggroup.com.