MyFirstApp riktad emission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm, 2024-03-01

Bolagsverket har nu registrerat den tidigare kommunicerade (7 februari 2024) riktade nyemissionen av 160 000 aktier med teckningskurs om 2.50 SEK per aktie med ett kvotvärde om 0,139 kronor per aktie till, vilket motsvarar ett total värde om 400 000 till IR-Partner AB . 

Registreringen ökar  bolagets antal aktier från 3 609 299 till 3 769 299. Bolagets aktiekapital kommer öka med 22 164,969 SEK, till totalt 522 164,969 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ) 
MyFirstApp koncernen är ett edtech-bolag som erbjuder ett brett utbud av pedagogiska spel och applikationer genom våra varumärken Evolear, 10Monkeys, TalesTime och MyFirstApp världen över. Vårt engagemang är att främja barns lärande och utveckling inom områden som matematik, språk och kognitiva färdigheter, genom att tillhandahålla roliga och interaktiva verktyg anpassade för olika åldrar och utvecklingsstadier