Neodynamics tänker ta in 90 miljoner kronor i riktad nyemission – ska godkännas på extrastämma

Medicinteknikbolaget Neodynamics tänker genomföra en riktad nyemission av cirka 24,2 miljoner aktier som väntas tillföra bolaget cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader. En extra bolagsstämma ska ta beslut i frågan den 19 november, enligt ett pressmeddelande.

Teckningskursen har genom ett accelererat bookbuilding-förfarande fastställts till 3,71 kronor per aktie. Det innebär en rabatt om 13,7 procent mot onsdagens stängningskurs på Spotlight Stock Market.

Genom nyemissionen kan Cardeon Futuring Finance – med styrelseordförande Masoud Khayyami tillsammans med övriga i ledningsgruppen – bli en av de större ägargrupperingarna i Neodynamics. Cardeon är största ägare i bland annat Spectracure, Lumito och Prolight Diagnostics.

Förutom Cardeon deltar även nederländska Nyenburgh Holding i nyemissionen.

Emissionslikviden avses främst användas för att finansiera verksamheten. Tillsammans med befintlig kassa, förväntas emissionslikviden vara tillräcklig för att finansiera bolagets affärsplan till början av 2022. Planen är att starta försäljning av Neonavia, ett nytt system för ultraljudsledd vävnadsprovtagning, i Storbritannien, Sverige och Tyskland i slutet av 2020 samt att det under 2021 också ska bli tillgängligt i USA. Systemet ska initialt användas för att förbättra diagnostiken av bröstcancer.

För att finansiera verksamheten tills dess att likviden från den riktade emissionen är inne har Neodynamics ingått ett låneavtal med Cardeon. Det handlar om ett brygglån på 10 miljoner kronor som löper med en årlig ränta om 12 procent samt en uppläggningsavgift om 4 procent av det nominella lånebeloppet. Återbetalning sker genom kvittning mot aktier i nyemissionen.

Den riktade nyemissionen väntas innebära en utspädningseffekt om drygt 40 procent.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire