Ngage Group AB avnoteras från Spotlight

(for English version, please see below)

Spotlight har beslutat att avnotera Ngage Group AB (Bolaget). Sista dag för handel i Bolagets aktie (NGAGE) är den 29 maj 2020.

Spotlight beslutade den 12 februari 2020 att Ngage Group AB ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för bolagets fortsatta notering. Se Spotlights pressmeddelande från 12 februari 2020 “Ngage Group AB ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsatt handlas på observationslistan”.

Mot bakgrund av att Ngage Group AB offentliggjort att Bolaget inte kommer fullfölja den noteringsprocess som aviserats av Spotlight, se Ngage Group AB:s pressmeddelande den 21 april 2020 kl. 11.54 Ngage Group AB byter handelsplats”, har Spotlight beslutat att avnotera Bolagets aktier från Spotlight. Sista dag för handel är den 29 maj 2020.

 

Spotlight
08-511 68 000
E-post: info@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Ngage Group AB is delisted from Spotlight

 

Spotlight has decided to delist Ngage Group AB (the company). The last day of trading in the company’s share (NGAGE) is May 29, 2020.

 

On February 12, 2020, Spotlight decided that Ngage Group AB will be subject to a new listing process, as a condition for continued listing. See the press release from Spotlight from February 12, 2020 “Ngage ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsätta handlas på observationslistan” 

Ngage Group AB today disclosed that the company will not complete a new listing process as requested by Spotlight, see press release from Ngage Group AB from April 21 2020 at 11.54 CET Ngage Group AB byter handelsplats”, As a consequence of the above, Spotlight has decided to delist the company’s shares from Spotlight. The last day of trading is May 29, 2020.

 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: info@spotlightstockmarket.com 

 

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com