Nicoccinos presentation från Aktiedagen Göteborg

Nicoccino medverkade igår på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Göteborg. Fredrik Laurell gav en presentation av bolagets arbete och den pågående företrädesemissionen.

Nicoccinos mål är att bygga upp en automatiserad produktion av nicotine strips som ska möjliggöra en bredare kommersialisering. Den planerade produktionsanläggningen kommer att ha kapacitet att producera drygt 2 miljoner förpackningar per år från och med det första kvartalet 2023. För att finansiera de sista investeringarna genomför bolaget nu en företrädesemission.

Presentationen finns tillgänglig på https://www.youtube.com/watch?v=AtEYjyfglx4

samt på bolagets och aktiespararnas hemsidor.

Mer information om företrädesemissionen finns på https://www.nicoccino.se/sv/investerare/emission-2022 samt på  https://mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-units-i-nicoccino/

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccinos övergripande mål är att erbjuda vuxna konsumenter ett enkelt sätt att njuta av nikotin snabbt och diskret. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.