Företrädesemission registrerad och handeln med BTA upphör

Göteborg 17 maj 2022 – Antalet aktier och röster i LUXBRIGHT AB (publ) (”Luxbright” eller ”Bolaget”) har ökat med 11 482 602 till följd av den företrädesemission av aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 23 mars 2022 (”Företrädesemissionen”). Aktierna i Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är torsdagen den 19 maj 2022. 

I Företrädesemissionen, som avslutades 19 april 2022, tecknades totalt 11 482 602 aktier. Samtliga aktier i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är torsdagen den 19 maj 2022. Avstämningsdag är måndagen den 23 maj 2022, varefter BTA omvandlas till aktier per onsdagen den 25 maj 2022. 

I dag, den 17 maj 2022, finns det således totalt 44 290 039 aktier och lika många röster i Luxbright. Aktiekapitalet har genom Företrädesemissionen ökat med cirka 1 435 325,27 SEK och uppgår efter ökningen till cirka 5 536 254,94 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Telefon: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: mats.alm@luxbright.com

OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell oförstörande provning (OFP), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell OFP, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser
Tel: 08-528 00 399
Email: info@fnca.se